Spotkanie z Rodzicami

W dniu 1 lipca odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie z Rodzicami dzieci zapisanych do naszego przedszkola.  Zostali oni zapoznani z organizacją pracy przedszkola, ramowym rozkładem dnia, ofertą zajęć, realizowanymi programami i podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz planowanymi uroczystościami. Rodzice dokonali wyboru oferty ubezpieczenia zbiorowego oraz sposobu zakupu wyprawki dla dzieci.