Rozkład dnia

Dzień w przedszkolu rozpoczyna się o godzinie 6:00, kiedy pierwsze dzieci przychodzą do przedszkola. Wszystkie następujące później aktywności przebiegają zgodnie ze starannie zaplanowanym rozkładem zajęć. Stały rytm dnia w przedszkolu nie tylko pozwala dzieciom dostrzegać i uczyć się regularności, ale i znacząco zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa

 • 6.00-8.30 – schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji własnej w kącikach zainteresowań- inspiracja i obserwacja dokonywana przez nauczyciela, czynności porządkowe, zabawy ruchowe.
 • 8.30-8.40 – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-sanitarne
 • 8.40-9.10 – śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego jedzenia posiłków
 • 9.10-9.20 – szczotkowanie zębów
 • 9.15-11.30 – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zajęcia i zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe:
  • Wspomaganie rozwoju mowy
  • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych stosowanych w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
  • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej
  • Wychowanie przez sztukę
  • Obserwacje przyrodnicze
 • 11.20-11.30 – przygotowanie do I cz. obiadu – czynności porządkowe, zabiegi higieniczno-sanitarne
 • 11.30-12.00 – I cz. obiadu, ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, rozmowy nt. zdrowego stylu odżywiania się
 • 12.00-13.20 – przygotowanie do odpoczynku, odpoczynek, kwadrans na bajkę, relaksacja
 • 13.20-13.30 – przygotowanie do II cz. obiadu, czynności samoobsługowe i porządkowe, mycie rąk
 • 13.30-14.00 – II cz. obiadu, dbałość o estetykę jedzenia
 • 14.00-14.10 – mycie zębów
 • 14.10-15.00 – kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne,
 • 15. 00-15.30 – podwieczorek
 • 15.30-18.00  – układanki stolikowe, ćwiczenia słownikowe i gramatyczne, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, zabawy    ruchowe, prace porządkowe